demistel banner algemeen
spacer

Sportmedische keuring vanaf 14 jaar

Een eerste sportmedische screening met een vragenlijst (naar de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis), een lichamelijk onderzoek en een rustelektrocardiogram is aan te raden vanaf 14 jaar.

Sportmedische herkeuring om de twee jaar of bij (nieuwe) klachten is aangeraden  .

Sport met je gezond verstand! Laat je hart screenen!

Deze sportmedische herkeuring bestaat minimaal uit een vragenlijst (naar de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis), een lichamelijk onderzoek en elk extra onderzoek dat de keuringsarts noodzakelijk vindt.

Naast onderliggende hartaandoeningen bestaan er nog andere risicofactoren voor sportbeoefening, die meestal eigen zijn aan een bepaalde sport. Vraag dit na aan je (sport)arts.

Sportmedische keuring bij mannen vanaf 35 jaar en vrouwen vanaf 45 jaar

Sportmedische screening bestaat minstens uit een vragenlijst (naar de persoonlijke en familiale voorgeschiedenis), een lichamelijk onderzoek, een rustelektrocardiogram en het bepalen van het SCORE-risico (een Europees erkende inschatting van het risico op aderverkalking op basis van leeftijd, geslacht, bloeddruk, cholesterol en rookgedrag). 

Bij een SCORE-risico van 5% of hoger is een inspanningselektrocardiogram aangeraden. Het inspanningselektrocardiogram wordt afgenomen tijdens een inspanningstest op een fietsergometer volgens het zogenaamde VO2max-protocol of 1-minuutprotocol. Dit onderzoek kan uitgevoerd worden bij een erkend keuringsarts.

Indien nodig verwijst de keuringsarts u door naar de hartspecialist of cardioloog.
Deze test dient enkel om de sportmedische geschiktheid te beoordelen. Voor het bepalen van de trainingshartfrequenties en trainingsadvies wordt een andere test gebruikt, met afname van melkzuur tijdens de test.

Deze screening moet minstens om de vijf jaar herhaald worden of eerder volgens het advies van de keuringsarts of bij (nieuwe) klachten.

Prijslijst 

Sportmedische keuring , 45 €
Sportmedische keuring met inspanningselektrocardiogram , 69 €

Let wel: voor preventieve onderzoeken is geen tussenkomst door de mutualiteit voorzien.

Afspraken via het secretariaat